Οργανόγραμμα

  • Διεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής

Τομέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Τομέας Αναπτυξιακής Παιδιατρικής
Τομέας Προαγωγής της Υγείας στα Σχολεία
Κέντρο Υγείας του Παιδιού Καισαριανής

  • Διεύθυνση Κοινωνικής Ψυχιατρικής
  • Διεύθυνση Γενετικής
  • Διεύθυνση Ενδογενών Μεταβολικών Νοσημάτων
  • Διεύθυνση Βιοχημικών Ερευνών

Τομέας Μεταβολισμού Μετάλλων

  • Διεύθυνση Βιοχημικών Εργαστηρίων
  • Διεύθυνση Ενζυμολογίας και Κυτταρικής Λειτουργίας