Πρότυπα διαγράμματα σωματικής αύξησης

Τα πρότυπα διαγράμματα σωματικής αύξησης που περιλαμβάνονται εδώ, έχουν δημιουργηθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αντανακλούν την επιθυμητή σωματική αύξηση και προτείνονται για παγκόσμια χρήση.
Η διαμόρφωση και προσαρμογή των διαγραμμάτων για την Ελλάδα έγινε από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Δ/νση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής, μετά από σχετική άδεια και έγκριση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
Επιπλέον, για τον Δείκτη Μάζας Σώματος δίνονται τα διαγράμματα του Ιnternational Obesity Task Force (Revised BMI cut-offs, 2012), η χρήση των οποίων προτείνεται για καλύτερη εκτίμηση του υπερβάλλοντος βάρους και της παχυσαρκίας.