Η δραστηριότητα του ΙΥΠ

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού παρέχει εξειδικευμένο έργο πρόληψης και δημόσιας υγείας και αναπτύσσει ερευνητική και εκπαιδευτική  δραστηριότητα  στο  πεδίο  της  υγείας  του  παιδιού. Έχει διεπιστημονική συγκρότηση και επιδιώκει μια ολιστική αντιμετώπιση της υγείας του παιδιού με πολυετή εμπειρία σε εξειδικευμένους τομείς σε ορισμένους από τους οποίους αποτελεί το μοναδικό επιστημονικό κέντρο στην Ελλάδα.
Ειδικότερα, η δραστηριότητά του περιλαμβάνει:

 • εξειδικευμένο κλινικο-εργαστηριακό έργο με έμφαση στην πρόληψη,
            έγκαιρη διάγνωση, αντιμετώπιση και γενετική συμβουλευτική νοσημάτων
            με σοβαρές συνέπειες:
  –  προληπτικός έλεγχος των νεογέννητων όλης της χώρας
  –  κληρονομικά μεταβολικά νοσήματα
  –  άλλες γενετικές παθήσεις
  –  διαταραχές μεταβολισμού των οστών
  –  ενδοκρινικά νοσήματα
 • εξειδικευμένο  έργο  κοινωνικής  και  αναπτυξιακής  παιδιατρικής,
  ψυχικής υγείας, πρωτοβάθμιας φροντίδας, προαγωγής της υγείας
  και της ποιότητας ζωής του παιδιού και της οικογένειας:

– εκτίμηση και καταγραφή του επιπέδου υγείας των παιδιών στην Ελλάδα
– πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και κοινοτική ανάπτυξη
– αναπτυξιακή παιδιατρική
– μελέτη και υποστήριξη υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας
– μελέτη περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιδράσεων στη σωματική και ψυχική υγεία και την ανάπτυξη του παιδιού
– αγωγή και προαγωγή υγείας του παιδιού και της οικογένειας
– μελέτη και πρόληψη της κακοποίησης-παραμέλησης του παιδιού
– σχολική υγεία και προαγωγή υγείας στα σχολεία
– παιδική προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού
– εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας
– εκπαίδευση εκπαιδευτικών