7. Σε ποιες περιπτώσεις επιβάλλεται να συναινέσουν οι ασκούντες την γονική μέριμνα του ανηλίκου;

Στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 12 παρ.2 β.αα ΚΙΔ αναφέρεται ότι ειδικά στις περιπτώσεις του άρθρου 11 παρ. 3 (ειδικές επεμβάσεις, όπως μεταμοσχεύσεις, μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, επεμβάσεις αλλαγής ή αποκατάστασης φύλου, αισθητικές ή κοσμητικές επεμβάσεις), επιβάλλεται να συναινέσουν οι ασκούντες τη γονική μέριμνα του ανηλίκου. Τα εν λόγω ζητήματα, επειδή είναι ιδιαίτερα κρίσιμα για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού, ανάγονται στον «πυρήνα» της γονικής μέριμνας και συναποφασίζονται από τους δυο γονείς που είναι φορείς της γονικής μέριμνας, ανεξάρτητα από το αν μόνο στον ένα έχει ανατεθεί η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας. 

Επιμέλεια: Ηλέκτρα Κουτσούκου, Δικηγόρος

Παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα για παρατηρήσεις - υποδείξεις: