Πρόσφατη ερευνητική δραστηριότητα

 • Κοινοτικό πρόγραμμα πρωτοβάθμιας φροντίδας και προαγωγής της υγείας των παιδιών
 • Αλκυόνη: Εθνικό πρόγραμμα προαγωγής του μητρικού θηλασμού
 • Δημιουργία κατευθυντήριων οδηγιών για την πρωτοβάθμια παρακολούθηση παιδιών 0-18 χρόνων
 • Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την ανάπτυξη της προαγωγής της υγείας στα σχολεία και στην κοινότητα (HEPS/HEPCOM)
 • Συνηγορία (advocacy) για την ανάπτυξη πολιτικής για την προαγωγή της υγείας στην κοινότητα στην Ελλάδα, ως μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου σχολείων για την υγεία στην Ευρώπη (she)
 • Η νευροαναπτυξιακή εκτίμηση παιδιών στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου: ο ρόλος της περιβαλλοντικής έκθεσης σε βαριά μέταλλα (PHIME)
 • Έρευνα κλινικής παρακολούθησης των νεογνών υψηλού κίνδυνου στη σχολική ηλικία
 • έρευνα κλινικής παρακολούθησης των νεογνών υψηλού κίνδυνου στην προσχολική ηλικία
 • Διερεύνηση παραγόντων που συντελούν στο άγχος, στην κατάθλιψη και στην ποιότητα ζωής γονέων αυτιστικών παιδιών
 • Μελέτη της ενδομήτριας έκθεσης σε μετρίως αυξημένες ποσότητες μεθυλικού υδραργύρου σε νησιά του Βορείου Αιγαίου: οι επιπτώσεις στη νευροαναπτυξιακή εξέλιξη κατα τη δεύτερη βρεφική ηλικία
 • Υγεία και έφηβοι στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. εκτίμηση εμπειριών και αναγκών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας