Πρότυπα διαγράμματα σωματικής αύξησης

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Τα πρότυπα διαγράμματα σωματικής αύξησης που περιλαμβάνονται εδώ, έχουν δημιουργηθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αντανακλούν την επιθυμητή σωματική αύξηση και προτείνονται για παγκόσμια χρήση.
Η διαμόρφωση και προσαρμογή των διαγραμμάτων για την Ελλάδα έγινε από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Δ/νση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής, μετά από σχετική άδεια και έγκριση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
Επιπλέον, για τον Δείκτη Μάζας Σώματος δίνονται τα διαγράμματα του Ιnternational Obesity Task Force (Revised BMI cut-offs, 2012), η χρήση των οποίων προτείνεται για καλύτερη εκτίμηση του υπερβάλλοντος βάρους και της παχυσαρκίας.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΡΑ ΒΡΕΦΗ

(Fenton Preterm Growth Charts 2013)

Τα αναθεωρημένα διαγράμματα αύξησης για πρόωρα βρέφη που περιλαμβάνονται εδώ είναι εναρμονισμένα με τα πρότυπα διαγράμματα αύξησης όπως καθορίζονται από τον ΠΟΥ (World Health Organization Growth Standard).

Προσαρμόστηκαν στην ελληνική γλώσσα από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Δ/νση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής μετά από σχετική άδεια και έγκριση της δημιουργού τους, Dr Tanis Fenton, Univercity of Calgary, Canada.

Προτείνονται για διεθνή χρήση και έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

1) Βασίστηκαν σε μεγάλο μέγεθος δείγματος πρόωρων βρεφών (4 εκατομμύρια) από πρόσφατες πληθυσμιακές μελέτες.

2) Περιλαμβάνουν ξεχωριστά διαγράμματα για τα αγόρια και τα κορίτσια.

3) Χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση πρόωρων βρεφών με ηλικία κύησης μικρότερης των 37 εβδομάδων.

4) Έχουν σχεδιαστεί ώστε τα σωματομετρικά του προώρου βρέφους να μπορούν να καταγραφούν με βάση την ακριβή ηλικία του, χωρίς την ανάγκη προσαρμογής σε συμπληρωμένες εβδομάδες. Για παράδειγμα, ένα πρόωρο βρέφος 25 3/7 εβδομάδων θα πρέπει να σημειωθεί κατά μήκος του οριζόντιου άξονα x (ηλικία κύησης σε εβδομάδες) μεταξύ των ηλικιών 25 και 26 εβδομάδων.

5) Είναι κατάλληλα για την παρακολούθηση των πρόωρων βρεφών μέχρι και τις 50 εβδομάδες από τη σύλληψη (δηλαδή μέχρι και τη διορθωμένη ηλικία των 10 εβδομάδων). Στην ηλικία αυτή συμπίπτουν με τα πρότυπα διαγράμματα αύξησης του ΠΟΥ, επιτρέποντας την ομαλή μετάβαση της παρακολούθησης σε αυτά.