Επικοινωνία

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

Διεύθυνση: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 38-40, 115 27 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 77 01 557 – 210 77 99 244 Φαξ: 210 77 99 245

 

email: [email protected]

ή παρακαλούμε συμπληρώστε την κάτωθι φόρμα: